Vervoersdienst - 06 41923728

Het openbaar vervoer in Nederwetten is in een aantal gevallen ontoereikend. Er is alleen een buurtbus die op doordeweekse dagen overdag pendelt tussen busstation Nuenen en NS station Best
Daarom is het initiatief tot de vervoersdienst genomen.
Vrijwilligers die met eigen auto mensen vervoeren.
Informatie en voorwaarden:

Voorwaarden

Waarvoor niet

Het vervoer van personen op deze manier is aan strenge voorwaarden onderhevig. Je mag op geen enkele manier de legale taxidienst beconcurreren. Geen "snorder", dus !! Het mag alleen tegen onkostenvergoeding, die aan de dorpsraad wordt afgedragen en die het vervolgens weer aan de betreffende chauffeur overmaakt. Transparantie.
Dus geen reguliere vervoersdienst, bijv. iedere woensdagmiddag naar en van het Klooster om daar te gaan kaarten, biljarten enz. Ook geen vervoersdienst om mensen die een ernstig letsel hebben opgelopen snel naar een ziekenhuis te brengen. Daarvoor is 112 en wordt het andere vervoer als bewust te riskant vervoer gezien.
Voor mensen die van een regelmatig vervoer gebruik willen maken, is er de taxbus. Voor het aanvragen van een pas hiervoor kan men terecht bij de LEV groep in het gebouw van het Medisch Centrum aan de Berg. Per individueel geval wordt bekeken of de persoon ervoor in aanmerking komt. De kosten voor dit vervoer zijn gering.

Waarvoor wel

Ziekenhuis- polikliniekbezoekuur
Huisartsbezoek
Tandartsbezoek
Apotheek
Gemeentehuis

Informatie voor de vervoerders en gebruikers

Doelstelling vervoersdienst

Het ter beschikking stellen van vervoer door vrijwilligers voor inwoners van Nederwetten voor bepaalde hierna beschreven situaties.

Voor wie is deze vervoersdienst bedoeld?

De vervoersdienst is bedoeld voor hen die “minder mobiel” zijn. d.w.z. mensen met verplaatsingsproblemen in verband met handicap, medicijngebruik, ziekte e.d.
Voorwaarde is dat gebruik van het openbaar vervoer niet of vrijwel niet mogelijk is.

Welke situaties betreft het?

Ziekenhuis- polikliniekbezoekuur
Huisartsbezoek
Tandartsbezoek
Apotheek
Gemeentehuis

De dienst wordt bij voorkeur aangeboden tussen 10 en 18 uur.
Afwijkende situaties zijn ter beoordeling van degene die het vervoer verzorgt, evenals het tijdstip dat het vervoer plaats zal hebben.

Hoe aan te vragen?

De aanvrager dient zijn vervoersaanvraag bij voorkeur 2 dagen van te voren in. Deze aanvraag gebeurt telefonisch en kan iedere dag tussen 9 en 12 uur.
Het telefoonnummer is 06 41923728
De persoon die telefoondienst heeft, zal de aanvrager later terugbellen om hem of haar mee te delen wie de vervoersdienst gaat verlenen.

Wat kost het?

De kosten bedragen € 0,30 per km vanaf de woning van de vervoerder met een minimum van € 2,00 euro per rit. In sommige gevallen bijv. bij ritten naar ziekenhuizen zal ook parkeergeld in rekening worden gebracht. Meestal bedraagt het parkeergeld € 1,00 per uur.

Voorbeelden van ritprijzen (heen en terug) (incl. € 1,00 parkeergeld):
Maxima Medisch Centrum Eindhoven: € 5,50
Catharina ziekenhuis Eindhoven: € 5,50
St. Annaziekenhuis Geldrop: € 10,00
Maxima Medisch Centrum Veldhoven: € 11,50

In andere gevallen zelf even uitrekenen wat de rit gaat kosten. Betaal bij voorkeur gepast aan de chauffeur. U krijgt hiervoor een kwitantie als betalingsbewijs.

Verzekerd?

De inzittenden zijn verzekerd via een verzekering van de LEVgroep.

Hoe lang mag de vervoersdienst duren?

Over het algemeen zal een vervoersdienst naar een ziekenhuis ongeveer een uur in beslag nemen. Daar zijn de parkeerkosten ook op berekend. Wanneer de vervoersdienst erg veel extra tijd in beslag gaat nemen, overlegt de vervoerder met de aanvrager hoe het verdere vervoer wordt geregeld. Ook weet u vaak van te voren al of het een lang of kort bezoekje aan de dokter of ziekenhuis zal worden. Van te voren kunt u al rekening houden met het verdere verloop van de reis.