Nieuwe situatie Nuenen (brand)Veilig

Vanaf 1 juli 2019 dienen nieuwe aanmeldingen voor of storingsmeldingen van brandmelders te worden doorgegeven via de gemeentelijke website: https://www.nuenen.nl/rookmeldersproject of via het algemene telefoonnummer van de gemeente via 040-2631631. Voorheen gebeurde dit via Paul Sluijter maar Paul heeft te kennen gegeven per 1 juli de functie van projectleider van het brandveilig project neer te leggen.