Automaatje vervangt de vervoersdienst

De vervoersdienst Nederwetten is opgeheven. In plaats daarvan komt Automaatje, een landelijk initiatief voor het vervoer van minder mobiele plaatsgenoten. Zie www.automaatjenuenen.nl. Telefoon 040-7114462. 

Groenafvalcontainer bij handbalveld

De gemeente plaatst een nieuwe groenafvalcontainer bij het handbalveld. Deze is bedoeld voor inwoners van Nederwetten. De container is niet bedoeld voor grote hoeveelheden afval. Deze kan (gratis) ingeleverd worden bij de milieustraat. De container mag ook niet door bedrijven worden gebruikt. De groenafvalcontainer is een proef. Als er rommel ontstaat is de proef mislukt en wordt de groenafvalcontainer verwijderd. Deze groenafvalcontainer vervangt de container die voorheen aan de Eikelkampen stond. 

Nieuwe situatie Nuenen (brand)Veilig

Vanaf 1 juli 2019 dienen nieuwe aanmeldingen voor of storingsmeldingen van brandmelders te worden doorgegeven via de gemeentelijke website: https://www.nuenen.nl/rookmeldersproject of via het algemene telefoonnummer van de gemeente via 040-2631631. Voorheen gebeurde dit via Paul Sluijter maar Paul heeft te kennen gegeven per 1 juli de functie van projectleider van het brandveilig project neer te leggen.

Groenstortplaats Eikelkampen opgeheven

De groenstortplaats Eikelkampen is opgeheven. Door de ligging vermoedt de gemeente dat de stortplaats grootschalig werd gebruikt door anderen dan de bewoners van Nederwetten. Het ligt in de bedoeling enkele kleinschallige stortplaatsen in te richten binnen de kom van Nederwetten. Dit zal naar verwachting in de lente gebeuren.