Nieuwe situatie Nuenen (brand)Veilig

Vanaf 1 juli 2019 dienen nieuwe aanmeldingen voor of storingsmeldingen van brandmelders te worden doorgegeven via de gemeentelijke website: https://www.nuenen.nl/rookmeldersproject of via het algemene telefoonnummer van de gemeente via 040-2631631. Voorheen gebeurde dit via Paul Sluijter maar Paul heeft te kennen gegeven per 1 juli de functie van projectleider van het brandveilig project neer te leggen.

Groenafvalcontainer bij handbalveld

De gemeente plaatst een nieuwe groenafvalcontainer bij het handbalveld. Deze is bedoeld voor inwoners van Nederwetten. De container is niet bedoeld voor grote hoeveelheden afval. Deze kan (gratis) ingeleverd worden bij de milieustraat. De container mag ook niet door bedrijven worden gebruikt. De groenafvalcontainer is een proef. Als er rommel ontstaat is de proef mislukt en wordt de groenafvalcontainer verwijderd. Deze groenafvalcontainer vervangt de container die voorheen aan de Eikelkampen stond. 

Groot onderhoud Soeterbeekseweg

Vanaf 1 april 2019 voert de gemeente onderhoudswerkzaamheden uit aan de Soeterbeekseweg. De werkzaamheden zullen 6 weken in beslag nemen. 

De werkzaamheden vinden plaatst in het midden van rijbaan. Daarom is de Soeterbeekseweg gedurende de werkzaamheden afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Er wordt een omleidingsroute ingesteld via de Broekdijk en de Europalaan.

Voor fietsverkeer blijft de Soeterbeeksweg als doorgaande route beschikbaar. Terplaatse van de werkzaamheden zullen fietsers wel even te voet verder moeten.

Planning

De werkzaamheden vinden gefaseerd plaats. Telkens worden op één locatiewerkzaamheden verricht. Er wordt gewerkt vanaf de komgrens van Nederwetten richtingde aansluiting met Boord. ln de bijlage zijn de grootste werkvakken weergegeven in rood. Over het overige gedeelte worden nog diverse kleinere werkzaamheden uitgevoerd.

Afstemming bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden zal de aannemer afspraken maken met direct aanwonendenom bereikbaarheid en bedrijfsvoering zo veel mogelijk te waarborgen.

Proefstroken

Tijdens de werkzaamheden worden twee proefstroken aangelegd:

- Circa 10 m in printbeton;

- Circa 10 m met een extra stevige fundering (hiervan ziet u niets).


Aan de hand van deze proefstroken wordt bekeken of één van beide opties in de toekomst grootschaliger kan worden toegepast. Hierover zal overleg plaatsvinden met onder andere de Dorpsraad Nederwetten en de Monumentencommissie.

Vragen

Als u vragen heeft over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer Frank Peters via (040) 2631 631of per email gDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. vragen tijdens de uitvoering over bereikbaarheid aanwonenden kunt u ook direct contact opnemen met de heer Gloudemans van aannemer Ro-lnfra via 06-51 848707.

 

Attachments:
Download this file (WerkzaamhedenSoeterbeekseweg.pdf)Werkzaamheden Soeterbeekseweg[Werkzaamheden Soeterbeekseweg]

Groenstortplaats Eikelkampen opgeheven

De groenstortplaats Eikelkampen is opgeheven. Door de ligging vermoedt de gemeente dat de stortplaats grootschalig werd gebruikt door anderen dan de bewoners van Nederwetten. Het ligt in de bedoeling enkele kleinschallige stortplaatsen in te richten binnen de kom van Nederwetten. Dit zal naar verwachting in de lente gebeuren.