Bijeenkomsten

De dorpsraad Nederwetten vindt communicatie met de dorpsbewoners wezenlijk voor het goed functioneren van de raad.

Daarom worden er regelmatig openbare dorpsraadsvergaderingen georganiseerd waarin verslag van activiteiten gedaan wordt en beleidszaken worden besproken. Het overleg met de dorpsbewoners is daarbij belangrijk. Hun inbreng bepaalt mee welke activiteiten door de raadsleden worden uitgevoerd.

De frequentie van deze vergaderingen wordt bepaald door de actualiteit en de speerpunten die de dorpsraad formuleert.

Daarnaast verzorgt de dorpsraad nieuwsbrieven die huis aan huis bezorgd worden. Deze nieuwsbrieven bevatten informatie over actuele zaken. Tevens worden hierin de openbare dorpsraadsvergaderingen aangekondigd.

Op deze pagina vindt u de verschenen nieuwsbrieven en de verslagen van de dorpsraadsvergaderingen.